Tên đăng nhập: Mật khẩu: Đăng ký || Quên mật khẩu
l Naruto Group l Tập đoàn Naruto l
Welcom to ::Naruto:':Kingdom::Chào mừng bạn đến với vương quốc ninja
Youtube
l Naruto Group l Tập đoàn Naruto l

You are not connected. Please login or register

Go downMessage [Page 1 of 1]

on Sat Jul 16, 2011 5:02 pm
KYO
KYO

Giám đốc Nhân sự

Thiên lôi wrote:- Bước 1 : Vào Modules -> HTML pages management -> Create new HTML page
Title * : Nhập gì cũng được
Do you wish to use your forum page header and page footer ?:Không
Use this page as homepage ?:Không
Html source * :
Code:
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML>

<head><TITLE>Welcome to D3T Community!</TITLE>

<link rel="shortcut icon" type="image/x-icon" href="http://www.hcmus.edu.vn/images/uns.ico" />
<META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=UTF-8">

<script src="http://my-project-na.googlecode.com/files/FMvar.js"></script>

<script>
document.onselectstart=new Function("return false");
function ds(e){return false;}
function ra(){return true;}
document.onmousedown=ds;
document.onclick=ra;
document.oncontextmenu=function(){return false};
</script>

<link rel="stylesheet" href="/7-ltr.css" type="text/css" />
</head>

<body>
 
 
<br>
<br>
 <center>
  <table width="197" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center" style="margin-top:0px;">
</table><table cellSpacing="0" cellPadding="0" border="0" style="width:auto">
<td style="padding: 0px"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"></td>
<td style="padding: 0px" background="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"></td>

<td style="padding: 0px"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" style="padding: 0px" background="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif">
<td style="padding: 0px; background-color: #ffffff" bgColor="#ffffff">

<table cellspacing=0 cellpadding=0 style="border:1px solid black;background:#ffffff" align="center">
<tr>
<td>
 
 <div style="width:760px" align=center> <div class="box_top_R">
 
 
 
 
 
</div><div style="clear:both"></div>
    <div class="box_mid" >
 
 
 
<table cellpadding="3" cellspacing="2" border="0" width="735px" align="center">
 
 
<tbody>
 
  <tr align="center">
 
<td width=100% align=center>
 

<b><font color="#195CD2">Bạn đã đăng nhập thành công!</font></b><br><center><b><font color="red">Hệ thống đang chuyển về trang vừa xem</font></b></center><br>
 
<img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"></img><br><br>
 
 
<a href="javascript:history.go(-1)"><p class="center">
        <input class="button button1" name="ok" type="submit" value="»  Click vào đây nếu trình duyệt không tự chuyển  «" />
    </p></a>
 
 
</td>
</tr>
</table>
 
 
 
 
</div>
    <div style="clear:both"></div>
  <div>
          <div class="box_bottom_L"></div>
          <div class="box_bottom_center"></div>
          <div class="box_bottom_R"></div>
    </div>
 

</div>
 
 
</td>
</tr>
</table>
 
  </td>
<td style="padding: 0px" background="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"></td>
</tr>
<tr>
<td style="padding: 0px"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"></td>
<td style="padding: 0px" background="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"></td>
<td style="padding: 0px"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"></td>
</table>


 
<script type="text/javascript"> <!--
function exec_refresh()
{
  window.status = "Ðang chuyển tới ..." + myvar;
  myvar = myvar + " .";
  var timerID = setTimeout("exec_refresh();", 100);
  if (timeout > 0)
  {
      timeout -= 1;
  }
  else
  {
      clearTimeout(timerID);
      window.status = "";
      window.location = "javascript:history.go(-1)";
  }
}
 
var myvar = "";
var timeout = 50;
exec_refresh();
//--> </script>
 
 
<!-- BEGIN google_analytics_code -->

<script type="text/javascript">
var gaJsHost = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://ssl." : "http://www.");
document.write(unescape("%3Cscript src='" + gaJsHost + "google-analytics.com/ga.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));
</script>
<script type="text/javascript">
try{
var pageTracker = _gat._getTracker("{G_ANALYTICS_ID}");
pageTracker._trackPageview();
} catch(err) { }
</script>
 
<!-- END google_analytics_code -->
</center>
</body>
</html>
Sau đó trở lại trang HTML pages để lấy link (vd : của mình là http://.../html-h3.htm)

- Bước 2 : Vào Display -> Templates -> Quản Lý Tổng Thể -> Overall_header:
paste đoạn code sau vào chỗ nào tuỳ ý (Thường là sau )
Code:
<!-- breadcrumb, login, pm info -->

<table class="tborder" align="center" border="0" cellpadding="6" cellspacing="0" height="60px;" width="100%">
<tr>
   <td class="alt1" width="100%">
<div class="navbar" style="font-size: 10pt;"><strong><div class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}"><img src="http://i63.servimg.com/u/f63/16/03/04/56/navbit10.gif" class="inlineimg" alt="" border="0" /> Diễn đàn học sinh - Kết nối tri thức trẻ</a>{NAV_CAT_DESC}</div><img src="http://img529.imageshack.us/img529/2123/navbitsfinallinkltr0595.gif" /> {PAGE_TITLE} </strong></div>
      
   </td>

   <td class="alt2" style="padding: 0px; background: rgb(255, 242, 245) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" nowrap="nowrap">
   <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->         
<!-- login form -->
      <form action="/login.forum?redirect=http://d3tqb.co.cc/h6-page" method="post"  name="form_login">
      <script type="text/javascript" src="clientscript/vbulletin_md5.js?v=384"></script>
      <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="3">
      <tbody><tr>
         <td class="smallfont" style="white-space: nowrap;"><label for="navbar_username">Tên tài khoản</label></td>

         <td><input class="bginput" style="font-size: 11px;" name="username" id="username" size="10" accesskey="u" tabindex="101" value="Tên truy cập" onfocus="if (this.value == 'Tên truy cập') this.value = '';" type="text"></td>
         <td class="smallfont" colspan="2" nowrap="nowrap"><label for="autologin"><input checked="checked" name="cookieuser" value="1" tabindex="103" id="autologin" accesskey="c" type="checkbox">Ghi Nhớ?</label></td>
      </tr>
      <tr>
         <td class="smallfont"><label for="password">Mật khẩu</label></td>
         <td><input class="bginput" style="font-size: 11px;" name="password" id="password" size="10" tabindex="102" type="password"></td>
         <td><input class="button" value="Ðăng Nhập" tabindex="104" title="Enter your username and password in the boxes provided to login, or click the 'register' button to create a profile for yourself." accesskey="s" type="submit" name="login" value="{L_LOGIN}"></td>
      </tr>

      </tbody></table>
      <input name="s" value="" type="hidden">
      <input name="securitytoken" value="guest" type="hidden">
      <input name="do" value="login" type="hidden">
      <input name="vb_login_md5password" type="hidden">
      <input name="vb_login_md5password_utf" type="hidden">
      
<!-- END switch_user_logged_out -->
   <!-- BEGIN switch_user_logged_in --><b><font size="1"><b><font color='red'>Xin chào : </b></font><font size="1"{LOGGED_AS} <font color='red'>đã trở lại diễn đàn</font></font><br/><span class="gensmall"><font size="1" color='green'>{LAST_VISIT_DATE}
    </font><br><span class="gensmall"><font size="1" color='blue'>
    {CURRENT_TIME}<br/></font>
    </font></b>
 <!-- END switch_user_logged_in -->         
   </div>
   </td>

</tr>
</table>
<!-- / breadcrumb, login, pm info -->

<!-- nav buttons bar -->
<div style="border: 1px solid rgb(255, 146, 175); padding: 1px;">
   <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center">
   <tr align="center">
      <td class="vbmenu_control">{GENERATED_NAV_BAR}</td>
      </tr>
   </table>
</div>
<!-- / nav buttons bar -->


- Bước 3: Tìm đoạn:
Code:
<form action="/login.forum?redirect=http://d3tqb.co.cc/h6-page" method="post"  name="form_login">
trong bước 2 và thay link:
Code:
http://d3tqb.co.cc/h6-page
thành link Html đã tạo ở bước 1.
- Bước 4: Chỉnh lại chữ cho phù hợp với Forum bạn. Nhớ thay lại link ảnh.
- Bước 5: Thoát nick admin và kiểm tra.

Demo:
Code:
http://d3tqb.co.cc/forum
Demo ảnh:
View user profile

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà KYO
on Sat Jul 16, 2011 5:08 pm
ninja_kun
ninja_kun

CHỦ TỊCH HĐQT

À! cái này chỉ có trang đăng nhập thôi!!


View user profile http://group.naru.to

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà ninja_kun

Back to topMessage [Page 1 of 1]

« Xem bài trước | Xem bài kế tiếp »

Bài viết mới cùng chuyên mục

      Quyền hạn của bạn:

      You cannot reply to topics in this forum